ZEEUWS EENAKTERFESTIVAL

(voorheen Zeeuws Centrum voor Amateurtheater - ZCA)

=======================================================================
Zeeuws Eenakterfestival 2022
Hoewel we weer aan de vooravond staan van versoepelingen van de corona-beperkingen, vinden wij de situatie nog te onzeker om momenteel weer de organisatie van een Zeeuws Eenakterfestival op te starten.

Door ervaring wijs geworden met hoopvol doorschuiven en dan toch weer moeten annuleren, kiezen wij dit keer voor voorzichtigheid. Daarom hebben wij besloten in 2022 geen Zeeuws Eenakterfestival te houden. Dit besluit wordt mede ingegeven door het besef dat bij de meeste toneelverenigingen en -groepen in de provincie plannen op de plank zijn blijven liggen. Plannen waarvoor al geruime tijd geleden afspraken zijn gemaakt en verlangend naar wordt uitgekeken om ze te gaan realiseren.

Wij wensen al onze toneelvrienden van harte toe dat dit de komende maanden allemaal ook echt kan gaan gebeuren. Dat we elkaar bij talrijke voorstellingen zullen ontmoeten. Dat we weer onbekommerd kunnen genieten van onze mooie hobby.

Dan hopen we tegen het einde van dit jaar weer vol goede moed vooruit te kunnen kijken naar 2023. Om dan in het voorjaar eindelijk weer een volwaardig Zeeuws Eenakterfestival te kunnen houden.

=======================================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2021

Helaas wordt het aankomende Zeeuws Eenakterfestival 2021, in het weekend van 24 en 25 september, geannuleerd.

Dit besluit is weloverwogen genomen en de werkgroep heeft uiteindelijk geconcludeerd dat er momenteel geen volwaardig festival kan worden neergezet.
We hadden veel zin in om een prachtig festival voor de deelnemers en publiek als opening van het theaterseizoen te realiseren, maar spijtig genoeg hebben we moeten beslissen om voortijdig het festival niet te laten doorgaan.

Dit betekent dat het Zeeuws Eenakterfestival opnieuw wordt doorgeschoven, we hopen dat in het voorjaar van 2022, na 2 jaar van afwezigheid, het dan wel weer gaat lukken. De data hiervoor zullen we binnenkort bekend maken
.

=======================================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2021 

Vanuit een niet te stuiten verlangen het amateurtheater in Zeeland weer live met elkaar te kunnen beleven, hebben wij als Stichting Zeeuws Eenakterfestival besloten het initiatief te nemen om op vrijdag 24 én zaterdag 25 september het ZEEUWS EENAKTERFESTIVAL 2021 te houden.

Natuurlijk doen we dit wel met een grote slag om de arm en onder voorbehoud van de dan nog eventueel geldende coronabeperkingen. Maar als we nu niet alvast wat aanslingeren, gebeurt er ook niks. Daarom hebben we besloten voorlopig een hoopvolle stip op een redelijk nabije horizon te zetten.

Wellicht geeft het een impuls weer eens te denken aan de producties die jullie vorig jaar graag wilden opvoeren tijdens het Zeeuws Eenakterfestival of begint er plotseling wat op te borrelen voor een nieuwe éénakter. Op dit moment is er uiteraard nog veel onzekerheid, maar mocht er straks daadwerkelijk versoepeling uit de lockdown komen dan zijn we er klaar voor.

In de tweede helft van juni zullen we jullie nader informeren over hoe de plannen er dan voor staan. Voor nu wensen we jullie een mooie, beloftevolle lente vol toneelkriebels toe. Blijf gezond en tot ziens in het theater.