ZEEUWS EENAKTERFESTIVAL

(voorheen Zeeuws Centrum voor Amateurtheater - ZCA)

=======================================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2022

Hoewel we weer aan de vooravond staan van versoepelingen van de corona-beperkingen, vinden wij de situatie nog te onzeker om momenteel weer de organisatie van een Zeeuws Eenakterfestival op te starten.

Door ervaring wijs geworden met hoopvol doorschuiven en dan toch weer moeten annuleren, kiezen wij dit keer voor voorzichtigheid. Daarom hebben wij besloten in 2022 geen Zeeuws Eenakterfestival te houden. Dit besluit wordt mede ingegeven door het besef dat bij de meeste toneelverenigingen en -groepen in de provincie plannen op de plank zijn blijven liggen. Plannen waarvoor al geruime tijd geleden afspraken zijn gemaakt en verlangend naar wordt uitgekeken om ze te gaan realiseren.

Wij wensen al onze toneelvrienden van harte toe dat dit de komende maanden allemaal ook echt kan gaan gebeuren. Dat we elkaar bij talrijke voorstellingen zullen ontmoeten. Dat we weer onbekommerd kunnen genieten van onze mooie hobby.

Dan hopen we tegen het einde van dit jaar weer vol goede moed vooruit te kunnen kijken naar 2023. Om dan in het voorjaar eindelijk weer een volwaardig Zeeuws Eenakterfestival te kunnen houden.

 ===============================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2021

Helaas wordt het aankomende Zeeuws Eenakterfestival 2021, in het weekend van 24 en 25 september, geannuleerd.

Dit besluit is weloverwogen genomen en de werkgroep heeft uiteindelijk geconcludeerd dat er momenteel geen volwaardig festival kan worden neergezet.

We hadden veel zin in om een prachtig festival voor de deelnemers en publiek als opening van het theaterseizoen te realiseren, maar spijtig genoeg hebben we moeten beslissen om voortijdig het festival niet te laten doorgaan.

Dit betekent dat het Zeeuws Eenakterfestival opnieuw wordt doorgeschoven, we hopen dat in het voorjaar van 2022, na 2 jaar van afwezigheid, het dan wel weer gaat lukken. De data hiervoor zullen we binnenkort bekend maken
.

=======================================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2021

Vanuit een niet te stuiten verlangen het amateurtheater in Zeeland weer live met elkaar te kunnen beleven, hebben wij als Stichting Zeeuws Eenakterfestival besloten het initiatief te nemen om op vrijdag 24 én zaterdag 25 september het ZEEUWS EENAKTERFESTIVAL 2021 te houden.

Natuurlijk doen we dit wel met een grote slag om de arm en onder voorbehoud van de dan nog eventueel geldende coronabeperkingen. Maar als we nu niet alvast wat aanslingeren, gebeurt er ook niks. Daarom hebben we besloten voorlopig een hoopvolle stip op een redelijk nabije horizon te zetten.

Wellicht geeft het een impuls weer eens te denken aan de producties die jullie vorig jaar graag wilden opvoeren tijdens het Zeeuws Eenakterfestival of begint er plotseling wat op te borrelen voor een nieuwe éénakter. Op dit moment is er uiteraard nog veel onzekerheid, maar mocht er straks daadwerkelijk versoepeling uit de lockdown komen dan zijn we er klaar voor.

In de tweede helft van juni zullen we jullie nader informeren over hoe de plannen er dan voor staan. Voor nu wensen we jullie een mooie, beloftevolle lente vol toneelkriebels toe. Blijf gezond en tot ziens in het theater.

=======================================================================

Stichting Zeeuws Eenakterfestival

De vereniging Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (ZCA) is inmiddels omgezet naar stichting Zeeuws Eenakterfestival. Een lange periode van wikken en wegen, intern in het bestuur en via diverse algemene ledenvergaderingen is in 2018 het traject ingezet om te komen tot deze omvorming. Dit is namelijk niet  van de 1 op de andere dag zomaar even aangepast. 

We hebben binnen het bestuur er uitvoerig over gehad, de situatie van het ZCA met betrekking tot haar doelstelling en het Zeeuwse amateurtheater. Wat kunnen we en wat zijn de wensen. Duidelijk bleek dat de rol van het ZCA veranderd te zijn. Deels door minimale bestuurscapaciteit, wegvallen van subsidie, de ambitie welke bij de jtsz is ondergebracht en minder behoefte vanuit het veld. Het Eenakterfestival is wel al sinds jaar en dag een vaste waarde. Omdat we tot de conclusie kwamen dat dit behouden dient te blijven, hebben we hier volledig op ingezet. 

Hiervoor zijn we gaan oriënteren bij de notaris (welke ons al eerder heeft begeleid in het wijzigen van de statuten), her en der in het veld eens een balletje opgegooid want men hiervan vindt en uiteraard via onze leden. Uiteindelijk na aardig wat voorwerk kwam in februari 2019 de beslissing en akkoord via de algemene ledenvergadering om het traject door te zetten. 

En in 2020 is het dan zover dat we stichting Zeeuws Eenakterfestival zijn geworden, dit betekent dat we geen leden meer hebben en ons primair richten op het jaarlijks organiseren van het festival. In 2021 alweer de 34e editie! 

Dit betekent dat het ZCA er niet meer is. Een instituut wat al sinds de jaren 70 actief is geweest binnen het Zeeuwse amateurtheater. In vroegere tijden behoorlijk aanwezig, maar de laatste jaren bleek de behoefte minder. Het heeft ook te maken met de huidige tijd en de manier waarop het amateurtheater is ingericht. Nog steeds wordt er volop gerepeteerd met prachtige voorstellingen welke eruit voortvloeien maar dat blijkt ook goed zonder het ZCA te kunnen. Toch dank aan iedereen voor de jaren van support!