Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

To be or to be ZCA

Welkom bij het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

ZCA workshop: 'Van karakter tot en met styling'


“Van karakter tot en met styling” - een workshop met een andere kijk op theater grime

Theater speelt zich meer en meer af in een intiemere vorm, kleinere voorstellingen op de huid van het publiek. Dit vraagt om een andere kijk op grime; ”het gezicht lezen”, nuanceren, accenten leggen. Een opbouw zoals de visagie. 
Natuurlijk vergeten we ook de humor niet zoals grime met een knipoog naar de blijspelen en kluchten. Het ouder maken van het gezicht wordt eveneens behandeld.
Actueel zijn de producties met een duidelijke styling; vormgeving, kleding, licht, enz, waar één “look” (make-up) de styling afmaakt. Samenwerking en afstemming door de verschillende disciplines (vormgevers) wordt gebruikelijker en dus een creatiever proces.
Een helder plan (onderzoek, idee, visie) wordt ondersteund d.m.v. moodboards.

In drie lessen worden verschillende grime stijlen behandeld:
Les 1: Het lezen van het gezicht, donker/licht, accenten leggen, shapen.
Les 2: De disbalans, het ouder maken, blijspel, Dickens.
Les 3: Styling opdracht.

Wat je meeneemt: Grime materialen, in ieder geval een basis.
Ook een eigen model!
Na aanmelding en definitieve bevestiging krijg je een specifiekere lijst en programma.

Je krijgt met deze workshop heel veel informatie. Het wordt hard werken en een klein stukje huiswerk. Met je moderne media (telefoon/camera/tablet) kun je alles in beeld vastleggen.

Docent
Henk Geelhoed is kapper en regisseur. Naast het grimeren van kleine en grote producties heeft hij verschillende visagie workshops gevolgd. Henk staat er om bekend dat zijn theatervoorstellingen een heldere vormgeving en styling kennen.

Data
3 woensdagen: 15 maart, 22 maart en 29 maart

Tijd:
19u30 tot 22u30

Locatie:
De Kapper Middelburg, Korte Geere 10

Kosten
€ 75

Aanmelden
info@zeeuwsamateurtheater.nl


==================================================================

Eenakterfestival 2017

Beste theatervrienden,

 

Evenals voorgaande jaren wordt ook in 2017 het ZCA Eenakterfestival georganiseerd. Het festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei in De Stenge te Heinkenszand.

De Stenge en het ZCA zijn geen vreemden voor elkaar. Het festival vond al enkele keren plaats in De Stenge voordat we in ’t Spiegeltheater neerstreken.

De Stenge heeft voldoende faciliteiten om het festival tot een succes te maken. We kunnen beschikken over voldoende kleedruimtes, de technische mogelijkheden zijn voldoende aanwezig, onze eigen techniekmensen zijn welkom, er is een Grand Café waar in ieder geval soep en broodjes te koop zijn. En natuurlijk is er een horecavergunning zodat we een gezellige nazit kunnen hebben onder het genot van een drankje.


Natuurlijk blijft het Eenakterfestival doen waar het voor opgezet is; podium bieden aan de leden en andere belangstellenden om hun éénakter te presenteren.

 

Het ZCA blijft de nadruk leggen op het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Daarom bieden wij ook dit jaar de deelnemers weer de mogelijkheid overleg te voeren of advies in te winnen bij provinciaal toneeladviseur Ron Lubbersen. Hij zal daartoe tijdens het repetitieproces met de deelnemers contact opnemen over de stand van zaken en waar mogelijk met raad en daad bijstaan.

 

Onze doelstellingen zijn: een breed deelnemersveld, bij voorkeur met groepen uit elke Zeeuwse regio en vooral voorstellingen die met veel toewijding en ambitie zijn gemaakt. Het ZCA Eenakterfestival verdient immers grote inzet van de deelnemers.

 

Voor alle duidelijkheid:

Je best doen wil natuurlijk niet zeggen dat succes vooraf kan worden verzekerd. Daar gaat het immers niet om. Iedereen zal genieten van een goed geslaagde voorstelling. Dat geldt zowel voor de makers als voor het publiek. Even boeiend is het echter ook om kennis te nemen van het creatieve proces en om te zien welke bewuste keuzes zijn gedaan bij het maken van een voorstelling.

Wij handhaven de nabesprekingen met enkele deskundigen uit het veld, die we ruim aan het woord willen laten, over meerdere aspecten van de voorstelling. Het is geen voorwaarde dat de regisseurs daarbij op de speelvloer aanwezig zijn. Hun aanwezigheid in de zaal tijdens die nabespreking wordt uiteraard wel zeer op prijs gesteld.

             

Het zou bijzonder prettig zijn als alle voorstellingen hun première beleven tijdens dit festival en dus bij voorkeur niet vooraf al her en der in de provincie zijn opgevoerd. 


Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier: info@zeeuwsamateurtheater.nl

==================================================================

Meld je aan voor het bestuur en blijf betrokken bij het Zeeuwse amateurtheater!

Ter memory:

In 2012-2013 heeft het bestuur (toen nog bestaande uit 4 personen) zich de vraag gesteld; waar doen we het nog voor als ZCA bestuur? Subsidie wordt minder waardoor ook minder mogelijkheden, op jaarvergaderingen komen weinig belangstellenden. “Laten we die vraag eens neerleggen bij de leden”.

 

Gevolg van de oproep was een redelijk gevulde zaal bij het Vestzak theater in Vlissingen. Uit die bijeenkomst kwam het antwoord op de eerder gestelde vraag. De leden wilden ook actief meedenken in de vernieuwde missie van het ZCA. Het bestuur kon opnieuw met enthousiasme aan de slag en er werden gesprekstafels georganiseerd rondom inhoudelijke onderwerpen die gezamenlijk waren geformuleerd. Bij de tweede gesprekstafel konden we nog 1 belangstellende ontvangen.

Desondanks is het bestuur met de uitkomsten van de gesprekken aan de slag gegaan en kon aan de leden tijdens de goed bezochte jaarvergadering van 2014 een aantal voorstellen presenteren om te komen tot een toekomstbestendig ZCA. Hiervoor werden  nieuwe geüpdate statuten gemaakt. In februari 2015 werden de vernieuwde statuten voorgelegd en door de aanwezigen goedgekeurd.

 

Tijdens de jaarvergadering van 2014 hebben 2 van de zittende bestuursleden aangegeven hun bestuursfunctie neer te leggen en werd er een dringend beroep gedaan op de leden om zelf zitting te nemen in het bestuur, dan wel anderen hiervoor te enthousiasmeren. Deze oproep werd herhaald voor de vergadering van februari 2015.

Bij de jaarvergadering in november 2015 is opnieuw aangegeven dat het bestuur dringend aan uitbreiding toe is.

De 2 huidige bestuursleden hebben in het voorbije theaterseizoen een aantal mensen persoonlijk benaderd om na te denken over toetreding tot het bestuur. Helaas heeft ook dit niet geleid tot aanmeldingen.

 

Het moge duidelijk zijn dat het voor 2 mensen ondoenlijk is om voor het ZCA meer te doen dan het draaiende te houden.

 

Kernwoorden voor bestuurders; initiëren, coördineren, communiceren, stimuleren, delegeren, verantwoordelijk willen zijn.

Taken voor bestuurders; mee organiseren van kortlopende cursussen/ workshops/masterclasses, bezoeken van voorstellingen in de provincie, belangstelling tonen voor JTSZ en Ambitie, mee organiseren van het éénakterfestival, beleidsstukken lezen en beoordelen op effecten voor het amateur theater, contact onderhouden met derden.

Het bestuur komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar om lopende zaken te bespreken en mogelijke nieuwe initiatieven uit te zetten.

 

Interesse? info@zeeuwsamateurtheater.nl

                 

AANVULLING:

In 2015 zijn de nieuwe statuten goedgekeurd met daarin o.a. de doelstelling van het ZCA en de middelen die ingezet worden die doelen te bereiken. Naast ontwikkelingen in de theatersector volgen en vertalen naar het amateurveld is een belangrijk speerpunt voor het bestuur het organiseren van workshops, masterclasses, korte cursussen en het éénakterfestival. Dit om de kwaliteit van het amateurtheater in Zeeland op een hoog niveau te houden of te brengen. In de praktijk van alledag wil het bestuur vooral dat de kwaliteitsverbetering/deskundigheidsbevordering niet verloren gaat en de onderlinge contacten tussen de verenigingen in stand blijven.

 

Het culturele klimaat is landelijk/provinciaal van dien aard dat we daar op dit moment weinig van te verwachten hebben. Daar willen we op dit moment niet te veel energie in stoppen. Dat komt misschien met de jaren weer terug, op dit moment is het belangrijk dat het ZCA nog bestaat en in haar gelederen iemand kan vinden om beleidsmatig aan de slag te gaan met subsidiegevers en wat dies meer zij.

 

Het gaat op dit moment  vooral om mensen die het leuk vinden om activiteiten op te zetten en uit te voeren. Het huidige ZCA bestuur is van mening dat de uitbreiding van het bestuur bij voorkeur komt van een persoon/personen:

-          Jonger dan 50 jaar;

-          Met een praktische instelling;

-          Met eigentijdse ideeën en mogelijkheden;

-          Die samenwerken hoog in het vaandel heeft/hebben;

-          Die niet alleen “toneel” als achterland heeft /hebben;

-          Die ook met andere theater disciplines affiniteit heeft/hebben;

 

Kortom: spreekt niet (alleen) beleidsmatig maar praktisch aan de slag gaan je (ook) aan en heb je tijd beschikbaar om je bijdrage te leveren aan het ZCA, meld je dan nu aan!!!