Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

To be or to be ZCA

Welkom bij het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

ZCA workshop: 'De autonome speler'


De autonome speler

Een training om als acteur/actrice autonoom, waarachtig, authentiek en vakkundig te spelen. Immers acteren is een kunst, de acteur is nimmer de marionet van een regisseur: hij/zij brengt haar eigen talenten en vakmanschap mee. Omgekeerd, een regisseur is geen speldocent. Als autonome speler kun je een repetitieproces en daarmee de productie naar een kwalitatief hoger plan trekken. 

Maar WAT moet je daar voor doen? Zoals: ⚫️ Wees "egocentrisch" in je rol/personage, soleer, "haal het beste eruit". Maar als speler: wees dienstbaar
⚫️ "Omhels" je rol/personage en niet wat jij van hem of haar vindt. 
En HOE bereidt je je voor op een rol/personage?  Bijvoorbeeld ✔De "vragenlijst van Proust" en ✔Schrijf als vriend(in) brieven aan je personage en laat je personage daarop reageren. 

Een training waarin je zowel praktisch als theoretisch handvatten krijgt. 
"Zodat jij de sterren van jouw hemel kunt spelen."

Tot ziens op de vloer,
Willem Huijbreghs

Wanneer: Zaterdag 30 september en zaterdag 7 oktober 2017

Locatie: Nog te bepalen

Kosten: € 50

Omdat er in tweetallen wordt gewerkt is het essentieel dat je er beide zaterdagen bij bent!

Aanmelding met vermelding van naam en leeftijd aan info@zeeuwsamateurtheater.nl

==================================================================

ZCA Eenakterfestival 2017

De aanmeldingen zijn binnen, de repetities zijn met een eindsprint bezig richting het eenakterweekend op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei in 'De Stenge' te Heinkenszand en dit is het programma:

Vrijdagavond 12 mei;
20.00 uur: Openingswoord door Ali Pankow
20.05 uur: “Onuitgesproken”; Toneelgroep PAUZE
20.40 uur: “Borrelpap”; Jeffrey Limburg
21.00 uur: “Is dat een kapstok/Je weet waar de condooms liggen”; Kunstvrienden
21.05 uur: Nabespreking 
21.25 uur: Pauze
21.45 uur: “Bang (de Kereltjes)”; Theatergroep Zierik
22.05 uur: “1980”; Heer Hendrik
22.40 uur: Nabespreking
23.00 uur: Einde van de avond

Zaterdagmiddag 13 mei; 
14.00 uur: Openingswoord door Ali Pankow
14.05 uur: “Anna & Eva”;Toneel Re-el
14.40 uur: “Veel plezier”; Kelly Verplancke (kunstbende)
14.50 uur: “Als je de trap opvalt”; Zurock (kunstbende)
14.55 uur: Nabespreking
15.15 uur: Pauze
15.35 uur: “Kom hier dat ik je kus”; Helvetia
16.00 uur: “Vouwen”; Kiebert & Nijweide
16.35 uur: Nabespreking
17.00 uur: Einde van de middag

Zaterdagavond 13 mei;
20.00 uur: Openingswoord door Ali Pankow
20.05 uur: “Achterlanden”; Intermezzo
20.30 uur: “Autobiografisch”; Breintrein
20.55 uur: “De trein gemist”; Spektakel
21.10 uur: Nabespreking
21.30 uur: Pauze
21.50 uur: “Het interview”; Zeeuwse Komedie
22.25 uur: “Doll(y), just a little fairytale”; Vereniging Middelburgs Theater
22.55 uur: Nabespreking
23.15 uur: Einde van de avond

==================================================================

Meld je aan voor het bestuur en blijf betrokken bij het Zeeuwse amateurtheater!

Ter memory:

In 2012-2013 heeft het bestuur (toen nog bestaande uit 4 personen) zich de vraag gesteld; waar doen we het nog voor als ZCA bestuur? Subsidie wordt minder waardoor ook minder mogelijkheden, op jaarvergaderingen komen weinig belangstellenden. “Laten we die vraag eens neerleggen bij de leden”.

 

Gevolg van de oproep was een redelijk gevulde zaal bij het Vestzak theater in Vlissingen. Uit die bijeenkomst kwam het antwoord op de eerder gestelde vraag. De leden wilden ook actief meedenken in de vernieuwde missie van het ZCA. Het bestuur kon opnieuw met enthousiasme aan de slag en er werden gesprekstafels georganiseerd rondom inhoudelijke onderwerpen die gezamenlijk waren geformuleerd. Bij de tweede gesprekstafel konden we nog 1 belangstellende ontvangen.

Desondanks is het bestuur met de uitkomsten van de gesprekken aan de slag gegaan en kon aan de leden tijdens de goed bezochte jaarvergadering van 2014 een aantal voorstellen presenteren om te komen tot een toekomstbestendig ZCA. Hiervoor werden  nieuwe geüpdate statuten gemaakt. In februari 2015 werden de vernieuwde statuten voorgelegd en door de aanwezigen goedgekeurd.

 

Tijdens de jaarvergadering van 2014 hebben 2 van de zittende bestuursleden aangegeven hun bestuursfunctie neer te leggen en werd er een dringend beroep gedaan op de leden om zelf zitting te nemen in het bestuur, dan wel anderen hiervoor te enthousiasmeren. Deze oproep werd herhaald voor de vergadering van februari 2015.

Bij de jaarvergadering in november 2015 is opnieuw aangegeven dat het bestuur dringend aan uitbreiding toe is.

De 2 huidige bestuursleden hebben in het voorbije theaterseizoen een aantal mensen persoonlijk benaderd om na te denken over toetreding tot het bestuur. Helaas heeft ook dit niet geleid tot aanmeldingen.

 

Het moge duidelijk zijn dat het voor 2 mensen ondoenlijk is om voor het ZCA meer te doen dan het draaiende te houden.

 

Kernwoorden voor bestuurders; initiëren, coördineren, communiceren, stimuleren, delegeren, verantwoordelijk willen zijn.

Taken voor bestuurders; mee organiseren van kortlopende cursussen/ workshops/masterclasses, bezoeken van voorstellingen in de provincie, belangstelling tonen voor JTSZ en Ambitie, mee organiseren van het éénakterfestival, beleidsstukken lezen en beoordelen op effecten voor het amateur theater, contact onderhouden met derden.

Het bestuur komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar om lopende zaken te bespreken en mogelijke nieuwe initiatieven uit te zetten.

 

Interesse? info@zeeuwsamateurtheater.nl

         

AANVULLING:

In 2015 zijn de nieuwe statuten goedgekeurd met daarin o.a. de doelstelling van het ZCA en de middelen die ingezet worden die doelen te bereiken. Naast ontwikkelingen in de theatersector volgen en vertalen naar het amateurveld is een belangrijk speerpunt voor het bestuur het organiseren van workshops, masterclasses, korte cursussen en het éénakterfestival. Dit om de kwaliteit van het amateurtheater in Zeeland op een hoog niveau te houden of te brengen. In de praktijk van alledag wil het bestuur vooral dat de kwaliteitsverbetering/deskundigheidsbevordering niet verloren gaat en de onderlinge contacten tussen de verenigingen in stand blijven.

 

Het culturele klimaat is landelijk/provinciaal van dien aard dat we daar op dit moment weinig van te verwachten hebben. Daar willen we op dit moment niet te veel energie in stoppen. Dat komt misschien met de jaren weer terug, op dit moment is het belangrijk dat het ZCA nog bestaat en in haar gelederen iemand kan vinden om beleidsmatig aan de slag te gaan met subsidiegevers en wat dies meer zij.

 

Het gaat op dit moment  vooral om mensen die het leuk vinden om activiteiten op te zetten en uit te voeren. Het huidige ZCA bestuur is van mening dat de uitbreiding van het bestuur bij voorkeur komt van een persoon/personen:

-         Jonger dan 50 jaar;

-         Met een praktische instelling;

-         Met eigentijdse ideeën en mogelijkheden;

-         Die samenwerken hoog in het vaandel heeft/hebben;

-         Die niet alleen “toneel” als achterland heeft /hebben;

-         Die ook met andere theater disciplines affiniteit heeft/hebben;

 

Kortom: spreekt niet (alleen) beleidsmatig maar praktisch aan de slag gaan je (ook) aan en heb je tijd beschikbaar om je bijdrage te leveren aan het ZCA, meld je dan nu aan!!!