Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

To be or to be ZCA

Welkom bij het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

===============================================================

ZCA workshop 'Stem' - Kristien Vandermeulen

In 2014 heeft Kristien Vandermeulen (gespecialiseerd in stem- en spraakcoaching) de workshop ‘Stem’ bij het ZCA gegeven.
Op zaterdag 26 januari 2019 geeft zij nogmaals een workshop ‘Stem’.

Waarbij de inhoud van de workshop deze keer zal zijn:
* confrontatie met het ‘spreken’, ‘eigen stemgeluid’ en verbreding van stemtechnieken;
* bewustwording van houding en non-verbale taal;
* oefeningen op de verschillende klanken in articulatie;
* expressieve oefeningen op stemvariaties, vanuit eutonie;
* uitbreiding van het algemene stemgebruik en projectie, met het oog op publieksgericht spreken.

Aanmelden via: info@zeeuwsamateurtheater.nl
Kosten: 30 euro per persoon
Aanvang: 10u30 (en tot 15u00)
Locatie wordt bij de definitieve bevestiging bekend gemaakt

===============================================================

Meld je aan voor het bestuur en blijf betrokken bij het Zeeuwse amateurtheater!

Bestuurssamenstelling / bestuursverkiezing 2018
Onderstaand is de bijlage te lezen die het bestuur in 2017 bijsloot bij de jaarvergadering. In bijna soortgelijke woorden gebeurde dat ook in 2016 en 2015.
Intussen bestaat het bestuur nog steeds uit 2 personen en waar eerder over gesproken werd; geen kandidaten mag niet leidend zijn voor het wel of niet doorgaan van het huidige bestuur.
Één bestuurslid heeft aangegeven de bestuursfunctie (eind 2018) neer te leggen.
In de praktijk betekent dit dat het einde van het ZCA in zicht is als er nu geen mensen opstaan, de schouders eronder zetten en doorgaan. Mocht het zover komen dan zal het huidig zittende bestuur de procedure, die in de statuten is opgenomen, in werking zetten. Dat wil zeggen een algemene ledenvergadering beleggen met het agendapunt ‘Opheffen van het ZCA’ en vervolgens de afwikkeling van de zaken zoals die daar zijn bij opheffing van een vereniging.
Een andere mogelijkheid die de statuten bieden is het omzetten van de vereniging ZCA naar een stichting met als missie bijvoorbeeld ‘Eenakterfestival’. Hiervoor zijn echter ook minstens 3 bestuursleden nodig die in samenwerking met het huidige ZCA bestuur dit traject vormgeven.
Het ZCA bestuur ziet dus heel graag uit de verschillende verenigingen kandidaatstellingen tegemoet!!


De eerder verstrekte bijlage uit 2017 tav bestuurstaken etc.
Ter bespreking bij het punt bestuurssamenstelling/ bestuursverkiezing
Terugkerend onderwerp van gesprek is de bestuurssamenstelling/ bestuursverkiezing van het ZCA.
In andere bijlagen voor deze vergadering werd duidelijk dat het bestuur een beperkte taakstelling heeft uitgevoerd en aan een aantal zaken niet toekomt.
Hoewel in eerdere overleggen door de ledenvergadering akkoord werd gegaan met deze beperkte mogelijkheden en ook het bestuur zelf nog met enthousiasme werkt aan deze beperkte taakstelling, dringt toch af en toe bij het bestuur een aantal vragen op zoals:
- Is dit het nou?
- Moeten we zo verder gaan?
- Laten we niet teveel liggen?
- Zijn er nog andere opties en wat is er dan mogelijk?
In de statuten van januari 2015 wordt gerept over opheffen cq omzetten van het ZCA in een andere belangenbehartiger voor het amateurtheater in Zeeland.
Zijn we intussen op dit punt aangeland?
Is dit een punt waar we met de leden over in discussie moeten gaan?
De beperkingen van een klein bestuur beginnen toch regelmatig voelbaar te worden!
Bij eerdere jaarvergaderingen werden oproepen gedaan voor nieuwe bestuursleden. De termen die daarvoor gebruikt werden zijn nog steeds van toepassing;
Steekwoorden voor bestuurders; initiëren, coördineren, communiceren, stimuleren, delegeren, verantwoordelijk willen zijn.
Taken voor bestuurders; mee organiseren van kortlopende cursussen/ workshops/masterclasses, bezoeken van voorstellingen in de provincie, belangstelling tonen voor JTSZ en Ambitie, mee organiseren van het éénakterfestival, beleidsstukken lezen en beoordelen op effecten voor het amateur theater, contact onderhouden met derden.
Het bestuur komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar om lopende zaken te bespreken en mogelijke nieuwe initiatieven uit te zetten. De bestuursleden verdelen onderling de taken.
Mocht je interesse hebben? Je kunt dit aangeven op info@zeeuwsamateurtheater.nl